กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ
นักวิจัย  
นางวรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9609
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สำหรับการย้อมสีธรรมชาติในเชิงพาณิชย์เป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก เนื่องจากกระบวนการสกัดสีย้อมต้องเสียเวลาในการต้มน้ำสีจากพืชเป็นเวลานาน พืชบางชนิดต้องเสียเวลาในการหมักหลายวัน ทำให้การผลิตผ้าไหมในเชิงพาณิชย์ได้น้อยไม่ต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งสีที่สกัดได้ในแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิม ดังนั้นการนำเอาสีที่ได้จากพืชมาสกัดแล้วทำเป็นผงสีย้อมธรรมชาติ จึงช่วยทำให้สะดวกต่อผู้ที่นำมาใช้ และสามารถควบคุมความเข้มของสีได้ดี รวมทั้งได้สีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำการย้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ เป็นผงสีต่างๆตามชนิดของวัตถุดิบที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิด
เช่น ผงสีน้ำตาลแดง จากเปลือกประดู่ ผงสีแดงอมส้มจากกิ่งฝาง หรือผงสีแดงอมชมพูจากกิ่งฝางอ่อนๆ
ผงสีเหลืองจากหัวขมิ้น ได้สีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำการย้อม
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์ เป็นผงสีละลายได้ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ขอบเขตการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม เส้นฝ้าย และกก (ถือได้ว่าเป็นสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น คือการนำเอาสีที่ได้จากพืชมาสกัดทำเป็นผงสีธรรมชาติ ตามกรรมวิธีการระเหยน้ำออกโดยใช้ความร้อนและอบในตู้อบความร้อน ดังกล่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดทำ ที่พบว่ามีผู้ทำบ้างแล้วจะเป็นเทคนิคการใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ และเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer)
วิธีการที่ประดิษฐ์นี้ช่วยให้ได้ผงสีย้อมธรรมชาติที่สะดวกต่อผู้ใช้ และสามารถควบคุมความเข้มของสีได้ดี และได้สีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำการย้อม
ผงสีย้อมธรรมชาติสามารถกระจายตัวได้ดีในน้ำร้อน สามารถนำเส้นใยไหม ฝ้าย และกกย้อมได้ทันที
เป็นการย้อมแบบโดยตรง (Direct dyes)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร. วิชุดา กล้าเวช
โทรศัพท์มือถือ 062-1656415
Email wichudaklawech@gmail.com, unisearch.rmuti@gmail.com
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ"