ซาโมเนลลาแบคเทอริโอเฟจสำหรับป้องกันและฆ่าเชื้อซาโมเนลลาในสัตว์ปีกและสุกร
นักวิจัย  
ผศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์
นางสาวกันติยา เพชรสง
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001885 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรการเตรียมซาลโมเนลลาแบคเทอริโอเฟจ (Salmonella bacteriophage) ในรูปแบบเอนแคปซูเลทลักษณะเป็นผงแห้งประกอบด้วย ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ (Salmonella bacteriophage) เวย์โปรตีน น้ำตาล ผสมกันในสัดส่วนที่ได้คิดค้นขึ้น โดยผ่านกรรมวิธีดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย ขั้นตอนการทำแห้งแบบเยือกแข็ง และขั้นตอนการลดขนาดจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง สีขาว สูตรการเตรียมซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ (Salmonella bacteriophage) ในรูปแบบผงแห้งและกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์ ตามการประดิษฐ์นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของแบคเทอริโอเฟจในสภาวะที่เป็นอันตรายเช่น ความเป็นกรด-ด่าง ในระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้จำนวนของแบคเทอริโอเฟจที่เหลือในระบบเพียงพอการลดจำนวนเชื้อก่อโรคที่มีอยู่ในร่างกาย รวมถึงการพัฒนารูปแบบของแบคเทอริโอเฟจที่เหลือในระบบเพียงพอต่อการลดจำนวนเชื้อก่อโรคที่มีอยู่ในร่างกาย รวมถึงการพัฒนารูปแบบของแบคเทอริโอเฟจให้สะดวกต่อการใช้งาน การเก็บรักษา รวมถึงการขนส่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สารห่อหุ้มแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทลักษณะเป็นผงแห้ง
- สะดวกในการประยุกต์ใช้ และเก็บรักษา
- เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะ
- มีความสามารถในความคงทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง
- ไม่มีสารตกค้างในอาหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074289321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ซาโมเนลลาแบคเทอริโอเฟจสำหรับป้องกันและฆ่าเชื้อซาโมเนลลาในสัตว์ปีกและสุกร"