พลาสติกผสมกากกาแฟ
นักวิจัย  
อาจารย์สุฐพัศ คำไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การนำกากกาแฟที่ผ่านกระบวนการทำกาแฟสดมาผสมกับพลาสติกที่เกิดจาก Bio-polymer นำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนในการหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่ออาหาร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การผสมกากกาแฟกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้เป็นบรรจุภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส. ณัฐพร สาครวาสี
โทรศัพท์มือถือ 0862245466
Email licensing@step.cmu.ac.th
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "พลาสติกผสมกากกาแฟ"