เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
นางสาวศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12630
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีปริมาณการนำเข้าเส้นใยธรรมชาติจำนวนมากต่อปี การผลิตเส้นด้ายธรรมชาติเพื่อสนองตอบความต้องการและสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างของสิ่งทอ จึงมีความจำเป็นยิ่งในการผลิตเส้นด้ายจากธรรมชาติที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชที่มีเส้นใยจำนวนมาก เส้นใยแห่งสายน้ำ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยการนำลำต้นผักตบชวามาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีทางเชิงกล เส้นใยมีสมบัติเด่นในด้านน้ำหนักเบาและดูดซึมความชื้นได้ดี จากนั้นนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายผสมฝ้าย และถักทอเป็นผืนผ้าที่มีสมบัติเด่นในด้านผิวสัมผัส เนื้อผ้าเรียบ นุ่ม เบาสบาย เหมาะสำหรับการผลิตใช้งานทั้งในและต่างประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา ถือเป็นเส้นด้ายที่ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการนำลำต้นผักตบชวาเหลือใช้ มาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการทางเชิงกล ปราศจากการใช้สารเคมี จากนั้นปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรม สามารถถักทอเป็นผืนผ้าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย เคหะสิ่งทอ และสิ่งทอทางเทคนิค นับเป็นนวัตกรรมการผลิตเส้นด้ายจากพืชธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ดูดและระบายความร้อนได้ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางมยุรี จอยเอกา
โทรศัพท์ 025494681
โทรศัพท์มือถือ 0831516740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th, chatwadee_s@rmutt.ac.th, patcharee_s@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา"