สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12571
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อัคคีภัยนับเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซไวไฟชนิดต่าง ๆ นั้นไม่สามารถดับด้วยน้ำ แต่ต้องใช้สารดับเพลิงประเภทเคมีหรือสารดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีนในการดับเพลิง ในปัจจุบันได้มีการนำสารดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีนสังเคราะห์มาใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซไวไฟ ซึ่งข้อเสียของสารดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีนสังเคราะห์คือ มีต้นทุนในการผลิตสูงและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการดับเพลิง เนื่องจากมีประสิทธิภาพการดับเพลิงสูงกว่าโฟมโปรตีนสังเคราะห์ มีต้นทุนในการผลิตต่ำ เมล็ดยางพาราหาได้ง่าย เหลือทิ้ง มีราคาถูก ในประเทศไทยมีปริมาณเพียงพอที่สามารถนำมาผลิตสารดับเพลิง และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นโปรตีนจากพืช
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา ที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงประเภทน้ำมันและก๊าซ (คลาสบี) มีอัตราต้านทานเปลวไฟสูง มีคุณสมบัติในการตัดอากาศจากไอน้ำมันระเหยติดไฟ จึงสามารถกันไม่ให้ของเหลวกลายเป็นไอ สามารถปกคลุมเปลวไฟในแนวราบได้อย่างเหนียวแน่น มีการรวมตัวของฟองอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการต้านทานความร้อน มีต้นทุนในการผลิตต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา
โทรศัพท์ 0-2244-5280-3
โทรศัพท์มือถือ 0-81300-2594
Email jirajitsupa@gmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา"