แมค ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลตสำหรับสัตว์ ชนิดน้ำ
นักวิจัย  
ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301002485 ยื่นคำขอวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สืบเนื่องมาจากปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน เช่น สุกร แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ กุ้ง ปลา ปู เป็นต้น พบว่ายังมีปัญหาอยู่ในด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ แร่ธาตุเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในโครงสร้าง รวมทั้งเป็นองค์ประกอบปัจจัยร่วม และตัวกระตุ้นในเอนไซม์หลายชนิด เมื่อสัตว์ไม่ได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่ต้องการก็จะมีอาการขาดปรากฏให้เห็น โดยความรุนแรงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุนั้นๆ หากขาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสารเสริมที่ใส่ในอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์คีเลตในอาหารสัตว์จึงมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผล ผลิตสัตว์ และ ประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลตชนิดน้ำ ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Chelatization Technology ซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มและการเจริญเติบโตของร่างกายสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ กุ้ง และปลา
แร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต คือแร่ธาตุ (โลหะทรานซิชั่น) ที่จับกับสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน หรือเปปไทด์ หรืออาจเรียกว่า organic chelate ซึ่งหมายถึง การจับกับสารอินทรีย์ มีโครงสร้างแบบวงแหวน ที่เกิดขึ้นโดยการจับกันระหว่างประจุบวกของแร่ธาตุ กับสารประกอบที่มีประจุลบสูงตั้งแต่ 2 ตำแหน่ง ด้วยพันธะโคออดิเนท โดยแร่ธาตุอะมิโน แอซิด คีเลต จะเป็นตัวพาแร่ธาตุผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุนั้นได้ ทำให้ร่างกายสัตว์ได้รับแร่ธาตุเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นภูมิ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 021176236
Email gibardc@gib.co.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แมค ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลตสำหรับสัตว์ ชนิดน้ำ"