Nuclear C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) สำหรับสัตว์ ชนิดผง
นักวิจัย  
ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
ดร.ศุภพงษ์ ภูวพัฒนะพันธุ์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301002323 ยื่นคำขอวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจนับวันยิ่งจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ยังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรได้รับนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เช่น อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ สุขภาพของสัตว์ ประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์ คุณภาพของผลผลิตที่ได้ ปริมาณผลผลิตของสัตว์ รวมถึงความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสารเสริมที่ใส่ในอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และระบบการย่อยอาหารของสัตว์เพาะเลี้ยง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิต 3 เทคโนโลยี คือ Bio Technology, Nano Technology และ Oligo Technology ซึ่งเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับสุกร และไก่ไข่
โดยอาศัยหลักการของสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นพรีไบโอติก คือ อาหารซึ่งร่างกายสัตว์ไม่สามารถย่อย และไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียบริเวณลำไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการทำงานและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์ ช่วยเสริมการเจริญเติบโต ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ 021176236
Email gibardc@gib.co.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Nuclear C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) สำหรับสัตว์ ชนิดผง"