สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาแกรนูลฟู่
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร. ประสบอร รินทอง
อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ คุณะวัฒนะกุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่ประกอบด้วยส่วนผลพืช 3 ชนิดได้แก่ สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตรีผลาที่วางขายในท้องตลาด มีทั้งในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล ผงชง ชาชง และเครื่องดื่มชนิดบรรจุในภาชนะปิดสนิท ซึ่งผลิตภัณฑ์ตรีผลาในรูปแบบยาเม็ดหรือแคปซูลอาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการกลืนเม็ดยาในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน ส่วนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงชง ชาชงมักมีรสชาติไม่อร่อย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ตรีผลาชนิดผงชงส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาผงยาไม่ละลายน้ำหรือละลายน้ำได้น้อย ทำให้ได้รับสารสำคัญจากตรีผลาไม่ครบถ้วน ซึ่งรูปแบบยาเตรียมแกรนูลฟู่ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและสารในกลุ่มคาร์บอเนตหรือไบคาร์บอเนต เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มการละลายให้กับผงยาอีกทั้งยังเป็นรูปแบบยาเตรียมที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาในรูปแบบแกรนูลฟู่ที่มีรสชาติอร่อย มีความคงตัวดี สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แกรนูลฟู่ตรีผลาประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและสารในกลุ่มคาร์บอเนตหรือไบคาร์บอเนต เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยเพิ่มการละลายให้กับตัวยาสำคัญ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบยาเตรียมที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ในหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณสารสำคัญสูง
• ฟองฟู่ที่เกิดขึ้น ช่วยให้สารสำคัญละลายได้ดีและกลบรสขมของสารสกัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง /คุณวันวิสาข์ บุญกล้า
โทรศัพท์ 043754192
โทรศัพท์มือถือ 088-5624463/082-1001031
Email msu_ipmo@hotmail.com, ying.wanwisa11@gmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีผลาแกรนูลฟู่"