Automatic Medicine
นักวิจัย  
นายสิทธวีร์ รุ่งโรจน์ศิริกุล
นายเกียรติยศ สุนทรกนกพงศ์
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วย หรือ คนวัยชราจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องรับประทานยาเม็ดเป็นประจำทุกวัน อาจจะลืมรับประทานยาบางวัน จึงทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงไปด้วย และด้วย ผู้ป่วยหรือคนวัยชราเอง ในบางรายจำเป็นที่จะต้องกินยาหลายเม็ดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน จึงอาจมีปัญหาในการจัดยาตัวตนเอง อาจจะหลงลืมยาบางตัว หรือ อาจจะจัดยาผิดพลาด ด้วยปัญหานี้ ผู้จัดทำจึงจัดทำโปรเจคชิ้นนี้ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบสั่งการผ่าน web browser มีคำสั่งให้กรอกตามลำดับหลอดยา
หลอดที่1,หลอดที่2,หลอดที่3 เมื่อสั่งเสร็จ ตัว Servo จะทำการหมุน 90 องศา เพื่อปัดยาลงมาตามช่องส่งยาจะสร้างได้สูงสุด 9 เม็ดในแต่ละช่องจ่ายยา มีระบบตั้งเวลาได้ตามเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการ จุดเด่นของเทคโนโลยี เครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินี้ สามารถจ่ายยาได้อย่างแม่นยำตรงตามจำนวนที่ผู้ใช้สั่ง สามารถตั้งเวลาการจ่ายยาได้ตามเวลาที่หมอกำหนด และสามารถสั่งงานได้จากระยะทางที่ไกลแค่เพียงมีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อเท่านั้น ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน
สามารถสั่งได้ทั้งweb browserและsmartphone ใช้งบประมาณต่ำ ราคาถูก สามารถใช้เป็นตู้ยาสามัญประจำบ้านได้เลย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ชานนท์ ตุลาบดี
โทรศัพท์ 02-115-3745
โทรศัพท์มือถือ 090-525-3000
Email sales@GravitechThai.com

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Automatic Medicine"