Measure distance
นักวิจัย  
นายชุติวัฒณ์ ก่อแก้ว และนายพีรพล ขาวซัง
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีการก่อสร้างตึก อาคาร รวมถึงการสร้างถนนที่มีความยาวและความสูง ที่ยากต่อการวัดระยะทาง
หรือวัดความสูงของตัวตึก และทำให้แม่นยำยากมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Ultrasonic ใช้วัดระยะทางทั้งความสูง และความยาว เพียงมีตัวกั้นหน้า sersor และเลื่อน ไปตามระยะที่ต้องการก็จะได้ระยะที่แม่นยำ จุดเด่น Measure distance มีความแม่นยำสูงในการวัดระยะทางความยาวและความสูงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น สามารถนำประยุกต์ใช้แทนสวิตซ์ได้ สามารถนำไปวัดระยะของอุปกรณ์ได้สามารถนำไปจับความเครื่อนไหวของวัตถุได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ชานนท์ ตุลาบดี
โทรศัพท์ 02-115-3745
โทรศัพท์มือถือ 090-525-3000
Email Sales@GravitechThai.com

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Measure distance"