ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)
นักวิจัย  
ดร.ละออ โควาวิสารัช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501006003 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Museum Pool เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สะดวกทั้งภัณฑารักษ์และผู้เยี่ยมชม โดยภัณฑารักษ์สามารถสร้างเนื้อหานำชมได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้เยี่ยมชมนั้นเพียงดาวน์โหลด Application ครั้งเดียว ก็สามารถใช้ได้กับทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย Museum Pool ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงเปิดแอปและสแกนบาร์โค้ดบนชิ้นงาน ก็สามารถรับฟังข้อมูลภาพและเสียงได้ทันที ทำให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังรองรับการใช้งานได้หลายภาษา ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ในงานแสดงสินค้า นิทรรศการหมุนเวียน โบราณสถาน แหล่งความรู้ในชุมชน หรือจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถสร้างเนื้อหาและบริหารจัดการได้ง่าย ทั้งข้อมูล ภาพ ข้อความ เสียง
- เข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายด้วยแอปพลิเคชันเดียว
- สามารถเก็บสถิติการเยี่ยมชมงาน และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้
- ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบ Android และ iOs

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณโรสริน อัคนิจ
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2357
Email rosarian.akanit@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)"