กรรมวิธีการผลิตสารกั้นสีจากกัมดัดแปรของเมล็ดหางนกยูงไทยสำหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก
นักวิจัย  
รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 13596
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สามารถนำไปผลิตสารกั้นสีสำหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก เพื่อทดแทนการใช้เทียนได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
.
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศิริพร ทรัพย์โตทิม
โทรศัพท์ 038-102287
Email siripon.sa@buu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตสารกั้นสีจากกัมดัดแปรของเมล็ดหางนกยูงไทยสำหรับใช้ในการเขียนผ้าบาติก"