บอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล
นักวิจัย  
ดร.เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการควบคุมการทำงานภายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝัวตัวสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมาสำหรับช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันทางด้านสมองกลฝังตัวทำได้รวดเร็วขึ้น บอร์ด CEDK-8 เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันได้ในทันที
บอร์ด CEDK-8 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC18 เป็นตัวประมวลผล แสดงผลข้อมูลผ่านจอ LCD มีวงจรสำหรับต่อควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 220 โวลต์ วงจรการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบต่างๆ สามารถพิ่มขยายวงจรได้ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รองรับการใช้งาน uC/OS-II รวมถีงสามารถเชื่อมต่อ RF Module เพื่อรองรับการสื่อสารแบบไร้สายทั้งโพรโทคอล ZigBee และ MiWi
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถควบคุมอุณหภูมิของการหุง/ปรุงอาหารให้เป็นไปตามรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Profile) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับข้าวหรืออาหารแต่ละชนิด เช่น การหุงข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวผสม การทำขนมเค้ก และการปรุงอาหารชนิดต่างๆตามที่ได้ป้อนโปรแกรมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับกำลังไฟให้เหมาะสมตามปริมาณอาหารที่มีอยู่จริง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล"