กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1003001306 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด ความรุนแรงของแสงแดดและความร้อนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาความบกพร่องของผิวพรรณคนไทยอย่างมาก ปัญหาความหมองคล้ำและรอยด่างดำบนใบหน้าเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์เมลานินซึ่งสามารถยับยังได้หลายวิธี การใช้ครีมหรือสารที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยเข้าไปรบกวนขั้นตอนการเกิดเม็ดสีเมลานินนั้นจึงเป็นทาเลือกหนึ่ง เนื่องจากสะดวก ไม่ยุ่งยาก และราคาไม่สูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้ เพื่อสกัดสาระสำคัญจากใบบัวบก (สดและแห้ง) โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล (ethanol) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) เพื่อให้สารสกัดมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเป็นสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และประยุกต์ใช้เป็นสารให้ความสว่าง (lightening) ในครีมบำรุงผิว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
Email kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง"