เครื่องเพิ่มและลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ
นักวิจัย  
นายธัญภพ ศิริมาศเกษม
ผศ.ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
นางสาวจันทิมา ทองคำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ห้องนอนเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน และฟื้นฟูสรรถนะจากการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวัน ห้องนอนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่น้อยเกินไปจะทำให้รู้สึกผิวแห้งกร้าน คัน ปากแห้ง เจ็บคอ หรือ แสบคอ ห้องนอนที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป จะทำให้อึดอัด เหนียวตัว เกิดการสะสมของเชื้อรา ไรฝุ่นและแมลงอื่น ๆ ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ควบคุมและแสดงผลการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยหัวพ่นแบบอัลตร้าโซนิค
- ลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (TEC)-
- มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
- มีระบบบอกวันที่และเวลา สามารถบันทึกข้อมูลใส่ SD CARD ได้
- มีระบบแจ้งเตือนและป้องกันระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด
- มีระบบจดจำการตั้งค่าใช้งานสุดท้ายกรณีไฟดับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
โทรศัพท์ 02-544-8456
โทรศัพท์มือถือ 0819108936
Email mechanical.eng@live.com, thanet@pnru.ac.th
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องเพิ่มและลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ"