เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย  
อาจารย์อภิชิต เสมศรี
นางสาว หทัยพัชร์ พิชัยณรงค์
นายศุภเสฏฐ์ ลิ้มวิลัย
นายญาณกร อุดมวนิช
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องตัดหญ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุดต้นกำลังที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าเกิดการทำงานได้แก่เครื่องยนต์ แต่เนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดมลพิษไอเสียทางอากาศได้ เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการเผาไหม้ จึ่งได้คิดค้นโดยการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ และนำกระแสไฟจากแบตเตอรี่ ไปใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้เกิดการหมุน มอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนใบพัดของเครื่องตัดหญ้าให้เกิดการทำงานต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์อภิชิต เสมศรี
โทรศัพท์ -
โทรศัพท์มือถือ 0995516140
Email semsri.a@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์"