ถุงมือบำบัดอัจฉริยะแสนสนุก (Intelligent Therapy Glove)
นักวิจัย  
ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
นายอานนท์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
นางกชกร สุขจันทร์อินทนูจิตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบถุงมืออัจฉริยะที่มีความสามารถในการบำบัดภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบตามหลักการแพทย์แผนไทยและกายภาพวิทยา โดยนำถุงมือดังกล่าวมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ที่เชื่อมต่อกับโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสนุกสนานลดความน่าเบื่อหน่ายในการทำกายภาพบำบัดทุกวันด้วยกราฟิก/เกมส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการบำบัดโรคนี้ในสถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้นโดยการบูรณาการเชื่อมต่อกับระบบประเมินอาการและติดตามการทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ต้นแบบที่สร้างขึ้นจากโครงการนี้ (Monitoring System of Trigger Finger Therapy: MSTFT) โดยแสดงผลเพื่อช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้กลุ่มแพทย์พยาบาลและผู้ดูแล
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ถุงมือบำบัดอัจฉริยะแสนสนุก (Intelligent Therapy Glove) ลดความเบื่อหน่ายจากการบำบัดอาการนิ้วล็อกด้วยกราฟิกบนจอ LCD หรือ แอปพลิเคชันเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทปเล็ต)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ถุงมือบำบัดอัจฉริยะแสนสนุก (Intelligent Therapy Glove)"