ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ
นักวิจัย  
นายอนันต์ ตันแสนทอง
นางสาวสุนิสา ชัยบุตร
ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต จันภิรมย์
นายสันติ โสภาประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในระบบการสตาร์ทของจักรยานยนต์ตามท้องตลาดนั้นแล้ว โดยทั่วไปเป็นรูปแบบของกุญแจบิดไปเพื่อเปิดและบิดกลับเพื่อปิดให้เกิดกระบวนการเชื่อมต่อของระบบวงจรไฟฟ้า แล้วจึงจะสามารถทำการสตาร์ทเพื่อให้เกิดการติดหรือดับเครื่องยนต์ จึงมีผู้เล็งเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและเกิดปัญหาในการพกพา ดังนั้นจึงได้มีผู้ที่คิดค้น พัฒนา ทดลองสร้างสวิตซ์เปิดปิดเครื่องยนต์ในรูปแบบใหม่ๆมากมาย และรูปแบบหนึ่งในนั้นที่คณะผู้วิจัยสนใจคือระบบการสแกนด้วยลายนิ้วมือที่มาจากวิทยาการไบโอแมทริกซ์ (Bio Metric) นั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถส่งผลถึงข้อดีได้อย่างชัดเจนก็คือความสามารถในการควบคุมระบบกลไกต่างๆได้แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น และยังทำให้การตวจสอบการใช้งานได้ ทั้งยังคาดว่าจะช่วยลดการถูกโจรกรรมได้มากยิ่งๆขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พัฒนาให้เกิดระบบสตาร์ทรถจักยานยนต์ ที่มีความสามารถเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมและความสะดวกให้มีมากกว่าระบบกุญแจที่มีอยู่เดิม และยังคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ระบบกิจการร้านรถจักรยานยนต์ให้เช่าและประชาชนทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ว่าที่ รต. เชาวลิต จันภิรมย์
โทรศัพท์ 027447356
โทรศัพท์มือถือ 0951635593
Email vodsaka@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ"