เสื้ออเนกประสงค์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702003191 ยื่นคำขอวันที่ 18 สิงหาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702003192 ยื่นคำขอวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
“เสื้ออเนกประสงค์” เกิดจากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องทำงานกลางแจ้ง เช่น กลุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรรม เพื่อป้องกันภัยจากแสงแดดได้ในขั้นต้น คือ การสวมใส่เสื้อผ้า และส่วนประกอบการแต่งกายอื่นๆ เช่น หมวก ถุงมือ เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“เสื้ออเนกประสงค์” มีลักษณะการออกแบบเป็นเสื้อทรงหลวม สไตล์แจ็คเก็ต (Jacket) มีส่วนประกอบที่เป็นหมวก ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาว ปลายแขนเสื้อออกแบบให้มีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่เสมือนถุงมือ ต่อเนื่องจากปลายแขนเสื้อเป็นส่วนเดียวกัน และที่แนวคอเสื้อด้านหน้าออกแบบให้มีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่เสมือนหน้ากากอนามัย (Mask) เพื่อปกปิดจมูกป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอกา/คุณฉัตรวดี สายใยทอง/คุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740,0882472271
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เสื้ออเนกประสงค์"