สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
นักวิจัย  
นางสุชาดา สิงห์สถิต และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5299
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตหมูยอตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะนำสารช่วยให้เนื้อหมูยอคงรูปมาเติมลงไปในเนื้อหมูยอ เช่น ฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันแพร่หลายจัดเป็นสารประเภท อีมัลซิไฟเออร์ หรือผู้ผลิตบางรายอาจเติมสารอื่นลงไปเพื่อทำให้หมูยอเนื้อแน่น เช่น แป้งมัน หรือการทำให้กรอบ โดยการใส่ผงกรอบหรือ บอแร็กซ์ ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้หมูยอมีความแน่นและกรอบ แต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่นบอแร็กซ์ ยังเป็นอันตรายต่อร่างกาย การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นนำ ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นสารช่วยให้เนื้อหมูยอมีความคงรูป มีสัมผัสที่แน่นและกรอบในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปนั้นจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนผสมด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสูตรสำหรับการผลิตหลามหมูยอสูตรไหมทอง ซึ่งนำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้หมูยอมีรสชาติที่หวานอร่อย เนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่กำหนด ซึ่งลดการใช้ฟอสเฟตลงครึ่งหนึ่งจากสูตรทั่วไป แต่ได้หมูยอที่มีรสชาติดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อแน่นและกรอบ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 5918, 5933
โทรศัพท์มือถือ 061-412-2836
Email watinc@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร"