"Thailand Tech Show" ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • อุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บและ ผู้ป่วยแบบสามส่วน
 • เครื่องยกผู้ป่วย
 • อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์
 • เครื่องมือวัดปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (Spod-e Focus)
 • เซนเซอร์ วัดความชื้น ความดัน และการประยุกต์ใช้
 • เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ (i-Sensor)
 • ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน
 • น้ำยาทำความสะอาดนาโน อิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน
 • ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน
 • ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน
 • ชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล
 • ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอลูมิเนียม