• กลุ่มเทคโนโลยี
 • เกษตร/ประมง
 • เครื่องมือ/เครื่องจักร
 • เวชสำอาง/เวชภัณฑ์
 • การแพทย์
 • อาหาร/เครื่องดื่ม
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • สื่อการเรียน
 • เครื่องประดับ
 •  เทคโนโลยีเกษตร/ประมง ( 278 ผลงาน )
  เทคโนโลยีราคาเดียว เทคโนโลยีต่อรองราคา
  สนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สำหรับผู้สนใจ, นักลงทุน, ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตและจำหน่าย