APEC BCG Economy Thailand 2022:Tech to Biz X Thailand Tech show 2022
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2565
ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Bangkok
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดฟาง
 • อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง
 • ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
 • สูตรการเตรียมอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้าจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3)
 • กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ
 • เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์
 • อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด
 • อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม
 • องค์ประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนภายใต้โดมความร้อน
 • สารดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง จากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ทางการเกษตร
 • กระบวนการเตรียมสารสกัดกิ่งมะขามป้อมและการใช้สารสกัดกิ่งมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดเสาวรสและกระบวนการเตรียมของสิ่งนั้น
 • ผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้า สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม
 • ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต
 • กรรมวิธีการเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาวและการใช้ของสิ่งนั้น
 • ยาหม่องแท่งจากน้ำมันลูกประคบ
 • นาโนเซลลูโลสอิมัลชันยืดอายุผักผลไม้และต้านจุลินทรีย์ที่สามารถบริโภคได้จากวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 • นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากเซลล์ว่านเพชรหึง
 • การใช้เจลวุ้นผลสำรองทดแทนไขมันในเค้กไข่